Dokument
Nedan tillhandahåller vi dokument inklusive Allmänna leveransvillkor, ISO 9001-certifikat, miljödeklaration (EPD) och godkännanden för de tyska och skandinaviska marknaderna.
Dokument
GlobeCert AB 1303 Certifikat (EN)
Certyfikat zgodności – varmvalsade stålrullar [DE]
Intyg om överensstämmelse – LENTON (DE)
General Terms and Conditions for Sale Contracts and Delivery of reinfrocement steel and elements (EN)
ISO:9001 Certifikat (PL)
ISO:9001 Certifikat (EN)
Behöver du stål
för ditt projekt?
Kontakta oss