Infrastruktur
Stål och armering
för infrastruktur

Vi levererar produkter av högsta kvalitet som uppfyller branschens krav och är tillgängliga till konkurrenskraftiga priser.

Vårt erbjudande riktar sig till byggföretag, vägförvaltare, ingenjörer och andra för vilka kvaliteten och tillförlitligheten hos byggmaterial är avgörande. Vi levererar både handelsstål och bearbetat stål i form av konstruktionsarmering, som kännetecknas av hög hållfasthet.

Tack vare vår erfarna personal och moderna maskinpark kan vi genomföra de mest krävande byggprojekten. Vi tillhandahåller också teknisk och logistisk expertrådgivning om val av lämpliga produkter och leverans i tid och på den plats som kunden anvisar.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om vårt erbjudande och om hur vi hanterar enskilda beställningar. Vi är övertygade om att våra produkter och vår professionella service kommer att uppfylla dina förväntningar och bidra till ett framgångsrikt och problemfritt genomförande av alla byggprojekt.

Vi levererar stål
för de bästa projekten.

Vår moderna tillverkningsanläggning som erbjuder omfattande prefabriceringstjänster för armering för investeringar inom infrastrukturbyggande.

Vårt stål används vid byggandet av broar, viadukter, tunnlar och andra infrastrukturstrukturer.

Vi presenterar ett urval av de senaste investeringarna till vilka tom2 armeringsverk har levererat stål.

  • Tunnel Ekero + Skåholmen
  • Bro i Varberg
  • Bro i Arvika
  • Bro i Skövde
  • Bro i Ljungby
  • Bro i Nynäshamn
Behöver du stål
för ditt projekt?
Kontakta oss